Skip to main content

Careers

Thanwadee Pinprapawat

Counter Manager Sulwhasoo

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

  • ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำงาน ได้รับรู้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของบริษัทเกาหลี รวมถึงได้เรียนรู้ศาสตร์การดูแลผิวตามแบบฉบับเฉพาะที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

  • ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่และอยากทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

  • ยอดขายที่เติบโตขึ้น อีกทั้งได้เติบโตไปพร้อมๆกับแบรนด์โดยได้รับการปรับตำแหน่งจาก Beauty Advisor เป็น Counter Manager ซึ่งทำมีความรู้สึกภาคภูมิใจมาก

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

  • ได้มีโอกาสได้ไปเทรนและดูงานที่ประเทศเกาหลี

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

  • ผู้บริหารที่เอาใจใส่และเข้าถึงพนักงานและช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

  • ทำงานแบบครอบครัว
  • นวัตกรรมใหม่ๆ
  • เทคโนโลยีใหม่ๆ

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

  • ภูมิใจมากที่ได้ทำงานกับแบรนด์ โดยได้เริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ก่อตั้งแบรนด์ในประเทศไทย รู้สึกรักและผูกพันกับแบรนด์มาก