Skip to main content

Careers

Kanjana Piasai

Shop Manager Innisfree

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

  • ชอบบรรยากาศในร้าน, การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ทำ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

  • เป้าหมายในการทำงานและยอดขายที่ได้รับมอบหมาย

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

  • ทำยอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทฯกำหนด

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

  • ได้เป็นตัวแทนแบรนด์อินนิสฟรีไปเทรนและดูงานที่ประเทศเกาหลี ได้เห็นขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์และวิถีชีวิตของคนเกาหลี ถือเป็นการเปิดโลกทรรศน์ที่กว้างมากขึ้น

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

  • การได้ทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
  • การรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเช่น กิจกรรมปลูกป่า

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

  • ภูมิใจที่มากที่ได้เป็นสว่นหนึ่งในทีม มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีในบริษัทที่มั่นคงและใส่ใจพนักงานทุกคน