Skip to main content

Sustainability

นวัตกรรมให้กับลูกค้าของเรา

ขอแนะนำการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนเพื่อลูกค้า

2016 Key Achievements

  • อัตราการลงทุน R&D (การเตรียมการยอดขาย) สัปดาห์ที่ 1)

    2.12%
  • สินค้าที่ขายได้ต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ 2)

    591products
  • ยื่นใบสมัครเป็นกรณีพิเศษ – ผลงานที่บันทึก

    1,099cases
สัปดาห์ที่ 1) ประเมินขอบเขตราคาโดยAMOREPACIFIC
สัปดาห์ที่ 2) ประเมินขอบเขตราคาโดยAMOREPACIFIC และอินนิสฟรี