Skip to main content

การวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาเทคนิคควบคู่การวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

ในปี 1954 ได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาของ Amorepacific ขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นของผู้ก่อตั้งว่า ‘เราสามารถก้าวสู่ที่หนึ่งในระดับโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยการผลิตที่ล้ำหน้าและทันสมัย’

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาวเกือบ 70 ปี หลังจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา Amorepacific เราได้เติบโตตามรอยอุดมการณ์ในการพัฒนาการค้นคว้างานวิจัยและความท้าทายที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา Amorepacific มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงเทคนิคให้ทันสมัยต่อการพัฒนาการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ให้สอดคล้องตามหลักกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ และในอนาคตเราจะดำเนินการตามอุดมการณ์ของเราในการถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ความงามอันดับหนึ่งของเอเชียสู่เวทีโลก