Skip to main content

วิจัยและนวัตกรรมความงาม

Beauty Research & Innovation

วิจัยที่เป็นรากฐานของนวัตกรรม: การรักษาผิวให้มีสุขภาพดี โดยใช้วิทยาศาสตร์

Amorepacific มุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยนวัตกรรมต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นการวิจัยในช่วงระยะแรกรวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย

ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมการผลิตของ Amoerpacific นั้น ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวิจัยชีววิทยาศาสตร์มาก อีกทั้งการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี Amorepacific ได้มุ่งเน้นไปที่การวิจัยพื้นฐานในสาขาดังนี้ การวิจัยการตอบสนองของผิว, การวิจัยการปกป้องเม็ดสีเมลานิน, การปกป้องผิว, รอยเหี่ยวย่นบนผิว อีกทั้งพยายามทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่มากกว่าในการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันกับชีวสารสนเทศ,การพัฒนาผิวแบบ 3D,การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยหลักในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อโครงสร้างผิว, การรวมตัวของวิทยาศาสตร์นาโนและชีววิทยาในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมให้กับผู้บริโภคโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้บริโภคจะได้รับ

การวิจัยเกี่ยวกับริ้วรอยของผิว

Amorepacific มีการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเกี่ยวกับริ้วรอยของผิว ผลที่ได้รับคือมีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการลดริ้วรอย

การวิจัยการตอบสนองของผิว

Amorepacific ได้ทดสอบ,พิสูจน์และค้นพบการตอบสนองของผิว

การรักษาผิว

ผิวที่แห้งนั้นอ่อนแอและเป็นลักษณะพิเศษที่ปรากฏบนผิวที่มีริ้วรอยนักวิจัยและพัฒนาของ Amorepacific ได้วิจัยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ผิวแห้งและขาดความชุ่มชื้น

การแก้ไขปัญหาผิว

Amorepacific ได้ใช้เทคโนโลยี BT-IT โดยนำเสนอนวัตกรรมการแก้ไขอย่างเหมาะสมที่สุด ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถปกป้องผิวได้ นักวิจัยของ Amorepacific ได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันของผิว, การปกป้องเม็ดสีเมลานิน,การลดรอยของผิวผ่านผลงานการวิจัยจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผิวของมนุษย์

การสร้างผิวแบบ 3D

Amorepacific ได้สร้างแบบจำลองผิวเทียม 3D โดยแผนสำรองของการวิจัยชีววิทยาผิวและการทดลองสัตว์ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญ นักวิจัยเทคโนโลยี Amorepacific ใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 3D ได้มีการปรับปรุงแบบจำลองผิว 3D ของเราและได้ขยายขอบเขตเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้กว้างขวางมากขึ้น