Skip to main content

วิจัยและนวัตกรรมความงาม

Beauty Research & Innovation

อาหารเพื่อความงามในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของความยั่งยืนของชีวิต: การส่งเสริมความงามจากภายในออกภายนอก

เราเชื่อว่าความงดงามที่แท้จริงถือกำเนิดมาจากสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยความเชื่อนี้นำไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อ 'ความยั่งยืนของความงาม' โดยการนำหลักแนวคิดทฤษฎีปรัชญาความสมดุลและความมั่นคงของร่างกายและจิตใจ และการค้นคว้าการเชื่อมโยงระหว่างความงามจากภายนอกและภายใน

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบต่างๆ รวมถึงการคิดริเริ่มธุรกิจใหม่ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ชื่อ ‘Inner Beauty’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่วนผสมและคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยประโยชน์ทางด้านความงามและสุขภาพในเวลาเดียวกัน

อีกทั้งเราได้ทำการค้นคว้าและนำเสนอผลการวิจัยว่า โสมเกาหลี,ชาเขียวและถั่ว เป็นส่วนผสมที่ถือเป็นมรดกล้ำค่าทางธรรมชาติที่สามารถรับประทานหรือดื่มเพื่อสุขภาพผิวที่ดี จึงทำให้เราทุ่มเทและพยายามอย่างมากในการค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อ ‘ความงามกับสุขภาพ’ เพื่อถ่ายทอดให้แก่กลุ่มลูกค้าของเรา

การค้นคว้างานวิจัยเพื่อการสร้างคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ซึ่งอุดมไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของความงามที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพและความงาม อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นต่อยอดอุดมการณ์การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความศรัทธาอย่างไม่หยุดยั้ง

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างและเทคนิคในการคัดสรรมรดกล้ำค่าทางธรรมชาติสำหรับงานวิจัยความงาม:

Vitalbeautie Ginseng Extract Ampoule

  • กรรมวิธีการสกัด Ultra Heaven Process กรรมวิธีการสกัดโสมโดยทั่วไปนั้นเริ่มจากการนำโสมแดงและโสมเกาหลี เข้าสู่กระบวนการอบร้อนและกระบวนการตากแห้ง ตามลำดับ แต่ในกรรมวิธีการสกัดแบบฉบับ Amorepacific ที่เรียกว่า Ultra Heaven Process ใช้หลักวิทยาศาสตร์ โดยสกัดและนำเอาส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ลักษณะเด่นคล้ายคลึงกัน ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ทำให้เราสามารถสกัดสารคุณประโยชน์จากโสมได้ดีกว่ากรรมวิธีแบบทั่วไป
  • การคัดสรรมาตรฐานของเมล็ดโสม (Ginseng Berry) หลังจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับโสม ผลการวิจัยพบว่า การค้นหาคุณสมบัติของ Ginseng Berry หรือเมล็ดโสมนั้นค่อนข้างยากมากเนื่องวงจรการเจริญเติบโตของเมล็ดโสมมีเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้น ดังนั้นเราจึงพัฒนากรรมวิธีการคัดเลือกเมล็ดโสมในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด จากการทดสอบและเปรียบเทียบราก Ginseng Berry ที่มีสาร Ginsenoside จำนวนน้อยกับ Ginseng Berry ที่มีสาร Ginsenoside จำนวนมาก

Vitalbeautie Meta Green

  • กรรมวิธีการสกัดสาร Catechin จากชาเขียว ความสำเร็จในการพัฒนากรรมวิธีการสกัดสาร Catechin จากชาเขียวจากวิทยาการค้นพบตัวทำละลายที่ทำปฎิกิริยาในช่วงเวลา, การสกัดและอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัด Catechin จากชาเขียวได้ในระดับสูง ซึ่งกรรมวิธีนี้สามารถลดไขมันในร่างกายและกำจัดของเสียภายในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ

Vitalbeautie SlimmerDX

  • กรรมวิธีการสกัดสารจากถั่วเหลือง การพัฒนากรรมวิธีการสกัดสารจากต้นกล้าของถั่วเหลืองที่สามารถคัดแยกและสกัดสารจากต้นกล้าที่มีอยู่ในต้นถั่วเหลืองเพียง 2% เท่านั้นแต่สามารถเพิ่มสรรพคุณให้กับผลิตภัณฑ์มากถึงเท่าตัว ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารประเภท Isoflavone มีคุณสมบัติช่วยลดไขมันในร่างกาย และกรรมวิธีนี้ยังได้รับการยอมรับจาก Ministry of Food and Drug Safety ว่าเป็นกรรมวิธีที่สกัดสารจากธรรมชาติสามารถช่วยลดไขมันในร่างกายรายแรกในประเทศเกาหลี