Skip to main content

Our Values

กว่า 70 ปีที่ Amorepacific เดินทางมาพร้อมกับพันธะสัญญาที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ด้วยปรัชญาความงามทั้งภายในและภายนอก เราจะเป็น Beauty Creator ที่สร้างสรรค์คุณค่าจากภูมิปัญญาในแบบเอเชีย

ปรัชญา

Amorepacific เผยอุดมการณ์อันทรงคุณค่าตามความงามในแบบเอเชีย (Asian Beauty) และปรารถนาช่วยเติมเต็มความฝันของทุกๆคนให้มีชีวิตที่สวยงาม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจทางวัฒนธรรม

การดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีความฝันในการสร้าง ‘สนามจตุรัส’ แหล่งรวมวัฒนธรรมเกาหลี และวัฒนธรรมสากล เพื่อสื่อสารถึงการรับรู้และเข้าใจใน “ศิลปะ”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มรดกด้านวัตถุดิบ

การเก็บรักษาส่วนผสมสำคัญจากพฤกษศาสตร์แถบทวีปเอเชียตามหลักของธรรมชาติ กลายเป็นจุดเริ่มต้นอันน่าอัศจรรย์ในการพยายามสร้างสรรค์ความงามในแบบเอเชีย(Asian Beauty) ของ Amorepacific

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การวิจัยและพัฒนา

ปฐมฤกษ์ของธรรมเนียมแห่งการปฏิรูป, การพัฒนาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อการขนานนามว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ดำเนินการสร้าง Global Network เพื่อได้รับการขนานนามว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความงามที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับลูกค้า ด้วยกระบวนการความคิดริเริ่มการปฏิรูปและความเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม