Skip to main content

มรดกด้านวัตถุดิบ

Heritage Ingredients

สติปัญญาคนเกาหลีเป็นเวลาหลายพันปีสู่ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

การหล่อเลี้ยงชาเขียว ฟื้นฟูโสม และถั่วหลายชนิดที่แข็งแรง คือสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเวลาหลายร้อยปี วัตถุดิบเหล่านี้ได้มีการจูงใจที่เหมือนเวทย์มนต์ในวัฒนธรรมเอเชีย ซึ่งมีพลังของสุขภาพและการรักษาที่พิสูจน์แล้ว

เพื่อบำรุงและดูแลรักษาผิวหนังอย่างเข้มงวด เราดำเนินตามประเพณีของการใช้วัตถุดิบ 3 อย่างที่ได้เจริญเติบโตในที่ดินอุดมสมบูรณ์ข้ามภูมิประเทศของเกาหลีที่บริสุทธ์ วัตถุดิบในสินค้าของเราได้เก็บเกี่ยวโดยตรงมาจากไร่นาของเรา และโดยเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนา เราเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพให้เป็นสินค้าผ่อนปรนที่ดีต่อผิวของคุณ

ในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เราพยายามที่จะขยายความเข้าใจของเราในวัตถุดิบเหล่านี้ เราตั้งใจที่จะสร้างสรรค์สินค้าที่เทใส่ธาตุอาหารเข้าลึกข้างในผิวหนังเพื่อลักษณะรูปร่างของผิวที่มีสุขภาพ เปล่งประกาย และที่ไม่ยอมแก่