Skip to main content

โสมเกาหลี

Ginseng

Amorepacific เป็นที่รู้จักกันด้วยเทคโนโลยีเกี่ยวกับโสมโดยงานวิจัยที่ต่อเนื่องในเวลามากกว่า 50 ปี ที่เกี่ยวกับวัตถุดิบอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ Goryeo

โสม Kaesong, สติปัญญาของผู้ก่อตั้ง Amorepacific

โสมเป็นพืชอันล้ำค่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปยังทั่วโลกตั้งแต่สมัยราชวงศ์ Goryeo และโดยเฉพาะโสมที่เจริญเติบโตในประเทศเกาหลีถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด โสมเป็นวัตถุดิบที่มีประวัติอันยาวนานและประเพณีที่ฝังลึก ซึ่งครอบคลุมธรรมชาติของคาบสมุทรเกาหลีกับสติปัญญาของคนเกาหลี Kaesong เป็นบ้านเกิดของคุณ Suh Sungwhan ซึ่งเป็นที่ดีที่สุดสำหรับโสมเกาหลี และสติปัญญาพิเศษของผู้ก่อตั้งเป็นแรงบังคับให้ Amorepacific ค้นพบคุณค่าของความงามในโสม Amorepacific ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับโสมอย่างจริงจังในช่วงเริ่มต้นของทศวรรษ 1960 (ตั้งแต่การก่อตั้ง)

งานวิจัยเกี่ยวกับโสมของ Amorepacific ได้ดำเนินต่อมาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่ Amorepacific นำเสนอ ‘ABC Ginseng Cream’ เครื่องสำอางที่ใช้โสมเป็นพื้นฐานครั้งแรกให้กับโลกในปี 1966 และได้เริ่มการวิจัยที่เกี่ยวกับซาโปนินที่เป็นส่วนประกอบกระฉับกระเฉงสำคัญของโสมตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ในปี 1985 ‘Sulwha’ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของแบรนด์ ‘Sulwhasoo’ ได้เกิดขึ้น Amorepacific ได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบวิธีการใช้เอนไซม์ให้เป็นประโยชน์ในการสกัดซาโปนินกระฉับกระเฉงของโสมในทศวรรษ 2000 จากงานวิจัยลึกซึ้งของโสมเกาหลีดำเนินต่องานวิจัยที่เป็นรากฐานของประสิทธิภาพวัตถุดิบโสมบนผิวหนังในทศวรรษ 1990

Amorepacific ได้รับรางวัลต่างๆรวมทั้งรางวัล ‘Jang Yongshil Award’ ในปี 2008 รางวัล ‘Prime Minister Award of the Korea Technology’ ในปี 2009 และได้ถูกเลือกเป็น ‘Korea’s Top 10 New Technology’ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยการอุทิศให้ เทคโนโลยี และกิเลสในการวิจัยเกี่ยวกับโสมอย่างทั่วโลก

งานวิจัยไม่ไว้หน้าที่เกี่ยวกับโสมเกาหลี

ในช่วงเวลาทศวรรษ 2000 งานวิจัยเกี่ยวกับโสมของ Amorepacific ได้ก้าวหน้าและได้พัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยี ‘bio-conversion’ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสสารโดยกระบวนการทางชีวภาพ เทคโนโลยีนี้ใช้เอนไซม์ในการสร้างสูตรซาโปนินที่เข้มข้น และ Amorepacific ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนาสินค้าประกอบด้วยซาโปนินที่กระฉับกระเฉง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในโสมพร้อมส่วนประกอบดีเยี่ยมสำหรับการชะลอวัยและไวเทนนิ่ง

งานวิจัยของ Amorepacific ได้ขยายขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับโสม รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและประสิทธิภาพของส่วนต่างๆของโสม เช่น ดอกไม้ เมล็ด ใบไม้ และลำต้นบนรากที่ใช้กันโดยทั่วไป การนำเสนอวิธีการทำงานต่อผิว เช่น Ginsenishphere เป็นการผลิตของซาโปนินในจำนวนมากโดยการใช้ประสิทธิภาพและเทคโนโลยี ‘bio-conversion’ รวมการทำความเข้าใจของสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกและวิธีการของโสม Amorepacific ได้ตั้งชื่อเทคโนโลยีนี้ว่า ‘Ginsenomics’ ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความสามารถและศักยภาพในระดับสูงอย่างกว้างขวาง

ถึงทุกวันนี้ Amorepacific พยายามต่อไปในการนำสวนประกอบที่ดีของโสม ซึ่งเป็นพลังชีวิตและศักยภาพที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทั่วโลก โดยการจัดการงานวิจัยที่ต่อเนื่องในบริเวณครอบคลุมของโสม - เทคโนโลยีการเพาะปลูกโสมเกาหลีโดยการใช้การเพาะปลูกด้วยน้ำและสมาร์ทฟาร์ม เทคโนโลยีการอธิบายที่ทำการผลิตที่ต่อเนื่องและการสร้างสรรค์ส่วนประกอบหลักของโสมที่มีสูตรเข้มข้นในตลอดทั้งปี และทำให้การวิจัยของเมตาโบโลมิกส์พิสูจน์เอกพจน์ของโสม

การเกิดของแบรนด์ที่สรุปพลังชีวิตของโสม

งานวิจัยที่เกี่ยวกับโสมของ Amorepacific นำทางไปสู่การเกิดของ Sulwhasoo ที่ได้เป็นแบรนด์เครื่องสำอางของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี ผลิตภัณฑ์ของ Sulwhasoo ได้รวบรวมพลังชีวิตทั้งหมดของโสมจากรากถึงดอกไม้ ซึ่งสามารถพบเจอผลงานวิจัยเกี่ยวกับส่วนต่างๆของโสมในผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ เช่น ‘Concentrated Ginseng Renewing Facial Oil’ ที่ประกอบด้วยน้ำมันสกัดจากเมล็ดของโสมที่ทำให้การต่อต้านของผิวหนังแข็งแรง ‘Concentrated Ginseng Renewing Serum’ ที่ประกอบด้วยซาโปนินสกัดจากวัตถุดิบที่ได้มาจากการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเพาะปลูกด้วยน้ำสำหรับใบไม้และลำต้นของโสม และ ‘Concentrated Ginseng Renewing Cream Ex’ ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบที่มีคุณค่าของดอกโสม นอกจาก Sulwhasoo, ‘Ryo’ แบรนด์บำรุงรักษาผม ได้นำเสนอ ‘Hair Loss Care Shampoo Line’ สำหรับภาวะผมร่วง ส่งส่วนประกอบที่มีประโยชน์ของโสมไปถึงรากของผมและ ‘Fermented Ginseng Shampoo' ที่ประยุกต์เทคโนโลยีการหมักโสม ซึ่งเป็นที่นิยมของหลายคน

Amorepacific มั่นที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับโสมอย่างต่อเนื่อง ถึงทุกวันนี้เราทำการศึกษา ‘Ginsenoside’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างผลการทำงานร่วมกันกับการรวมกันขององค์ประกอบโสมที่เหมาะสมที่สุด ด้วยซาโปนินที่กระฉับกระเฉงและวิธีการใหม่ของการทำให้มั่นคงและการนำประโยชน์ของโสมด้านผิวหนังอย่างมีประสิทธิผล Amorepacific พยายามสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบที่มีประโยชน์รับพลังชีวิตของโสมเข้ามาด้วยกันในผลิตภัณฑ์ต่างๆและมอบศักยภาพให้กับลูกค้าทุกคน