Skip to main content

Global Headquarters, Contemporary Classic

การอยู่ร่วมกันของพื้นที่เปิดโล่งแห่งความทรงจำและศักยภาพของอนาคต หอความงามแสดงให้เห็นถึงความฝันที่มักใหญ่ใฝ่สูงของ Amorepacific ในการก้าวสู่โลกด้วยนวัตกรรม จากการร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร

Global
Headquarters,
Contemporary Classic

การอยู่ร่วมกันของพื้นที่เปิดโล่งแห่งความทรงจำและศักยภาพของอนาคต

สำนักงานใหญ่ของ Amorepacific เป็นหอความงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความฝันมักใหญ่ใฝ่สูงของ Amorepacific ในการก้าวสู่โลกด้วยนวัตกรรมที่มาจากการร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นสถานที่เปิดเผยต่อโลกและเป็นพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ Amorepacific รวมทั้งตึกสำนักงานใหญ่ก่อนหน้านี้

สำนักงานใหญ่ของเราเป็นจุดเริ่มต้นของจินตนาการไปสู่อนาคตสำหรับผู้ที่ทำงานในตึกนี้และผู้ที่มาเยี่ยมด้วยสาเหตุต่างๆ และจะมอบเวลาที่น่าจดจำให้กับทุกคน

สำนักงานใหญ่ของ Amorepacific มีพลังที่มาจากความเรียบง่าย โครงสร้างสี่เหลี่ยมของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เป็นเหมือนกับกระดาษวาดรูปที่ว่างเปล่า ซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์มาจากพื้นที่เปิดโล่งและปฏิกิริยาที่เท่ากัน และยังเป็นพื้นที่ที่ส่งคำถามให้กับสมาชิกของประชาคม Amorepacific ให้มองไกลไปสู่อนาคต ให้คิดถึงสิ่งใหม่และแปลกขึ้นมา

สำนักงานใหญ่ระดับสากลของเรานำความทรงจำของสำนักงานใหญ่อันก่อนที่ได้ตั้งอยู่บนจุดเดียวเป็นเวลา 60 ปี และเชื่อมต่อเรื่องราวของอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา นอกจากการเปิดเผยประสิทธิภาพของอนาคต สำนักงานใหญ่แห่งนี้นำเสนอสถานที่ที่ส่งเสริมทัศนวิสัยของทุกวันนี้

Creative Office and Innovation

พื้นที่ที่มีความสร้างสรรค์ของความคิดที่เปิดเผย และนวัตกรรม

พื้นที่เปิดโล่งของนวัตกรรม การสื่อสาร การเชื่อมต่อที่มีความสร้างสรรค์

ด้วยเหตุที่สิ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์มาจากการร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร สถานที่ทำงานจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง การย้ายที่ครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม Amorepacific สำนักงานใหญ่แห่งใหม่สร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นสถานที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์ที่ปรารถนาถึงสิ่งใหม่โดยการรวมเข้าของธรรมเนียมและนวัตกรรม ซึ่งอนุญาตให้สมาธิของเราร่อนเร่ไปหาผู้คน สินค้า และสถานที่ต่างๆ

สวนในระเบียง (Terrace Garden) ที่เป็นความฝันและวิสัยทัศน์ของ Amorepacific

สถาปัตยกรรมกลมกลืนเข้าสู่ชีวิตของเราอย่างธรรมชาติ สำนักงานใหญ่ระดับสากลเป็น ‘วัตถุ’ และ ‘เมือง’ ของความสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ล้อมรอบความรู้ของสังคมที่มีความสร้างสรรค์ และถูกก่อสร้างเพื่อองค์กรที่มีความคิดริเริ่ม ซึ่งเรียกว่าโครงสร้างองค์กรตามแนวนอน

Trust and Collaboration

พื้นที่สำหรับการปฏิสัมพันธ์ ที่ร่วมเข้ากลุ่มพลเมืองต่างๆของ Amorepacific

ความเชื่อถือ การร่วมมือ
ความคิดที่สร้างสรรค์ และความดื้อรั้น

สิ่งใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือและการสื่อสาร มาจากการเชื่อถือ Amorepacific ดำเนินตามประเพณีในการเปิดเผย จึงทำให้การปลูกฝังความเป็นเจ้าของต่อพื้นที่ที่เราทำงานร่วมกันในการผลิตสินค้าที่น่าสนใจและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่พื้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค้นหาความงามจำเป็นต้องงดงามเช่นกัน

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่เป็นพื้นที่สวยงามที่สามารถเชื่อถือและสร้างความสัมพันธ์ และยังส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับการทำงาน ตึกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ที่มีค่านิยมของคนทั่วไป ซึ่งเป็นชั่วขณะต่างๆที่บรรจบกันโดยการร่วมมือที่ยอมรับความแตกต่างของความดื้อรั้นในการทำให้ความคิดที่สร้างสรรค์เป็นจริง

ลอบบี้ลักษณะสามเหลี่ยมสำหรับการปฏิสัมพันธ์ร่วมเข้ากลุ่มพลเมืองต่างๆของ Amorepacific

โลกของ Amorepacific,
การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์

เราได้สร้างสถานที่นี้เพื่อผู้คนและผู้คนที่มีความเป็นเจ้าของต่อสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหลักปรัชญาของพื้นที่นี้ที่สังคมของส่วนบุคคลและองค์กรสร้างขึ้นมาโดยการสื่อสารระหว่างกันและความสัมพันธ์ที่ขยายออก

The Creativity Collaboration

พื้นที่สำหรับความงามแบบใหม่

ค่านิยมที่เป็นส่วนรวมและ วิสัยทัศน์ของ Amorepacific

Amorepacific แสวงหาที่จะเสนอความแตกต่างของความงามให้กับโลก สถาปัตยกรรมสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์เพื่อที่จะสร้างวิธีการเชื่อมต่อกับวิวัฒนาการในเวลาต่อมา ค่านิยมโดยทั่วไปถูกปลูกฝังอยู่ในสถาปัตยกรรมสำนักงานใหญ่เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของ Amorepacific และค่านิยมในฐานะ Asian Beauty Creator แพร่กระจายในสังคม

พิพิธภัณฑ์ศิลปะของ Amorepacific ที่จะเป็นหัวใจของวัฒนธรรม Amorepacific