Skip to main content

Ryo

Ryo, แบรนด์บํารุงผมพรีเมี่ยมที่รวบรวมสติปัญญาของเอเชียและความงามที่มีสุขภาพดี

แบรนด์บํารุงผมพรีเมี่ยมที่รวบรวมสติปัญญาของเอเชียและความงาม

ในหลักปรัชญาของตะวันออก พลังของท้องฟ้าเรียกว่า ‘Yul’ และพลังของโลกเรียกว่า ‘Ryo’ ‘Yul’ คือ yang และ ‘Ryo’ คือ yin ในขณะที่ ‘Yul’ เป็นสัญลักษณ์ของภายนอก และ ‘Ryo’ เป็นสัญลักษณ์ของภายใน จังหวะดุลพลวัตจะเกิดขึ้นในเมื่อที่ ‘Yul’ และ ‘Ryo’ มีความสมดุลกัน ซึ่งเป็นสภาพสมบูรณ์แบบที่เรียกว่า ‘Yulryo’

ถ้าหากว่าผมคือ ‘Yul’ หนังศีรษะคงเป็น ‘Ryo’ Ryo เป็นแบรนด์บำรุงผมที่บำรุงหนังศีรษะเพื่อดูแลผมให้อ่อนเยาว์ นุ่มนวล อุดมสมบูรณ์แข็งแรง และสวยงามทุกปัญหาเกี่ยวกับผม จากอาการผมร่วงถึงผมแห้งและหยาบ เริ่มมาจากหนังศีรษะ

Ryo นำหนังศีรษะที่อ่อนเพลียกลับสู่สภาพสมดุล ‘Yulryo’

by Numbers

60 +

การปฏิบัติการการวิจัยในการบำรุงผมร่วงแพทย์แผนตะวันออก

1 trillion+

การปฏิบัติการของยอดการค้าสะสมระดับสากล
(สินค้าแบรนด์ Ryo, 2018)

1

No.1 brand ในแชมพูแพทย์แผนตะวันออกในเกาหลี 9 ปีต่อเนื่อง
(2018)