Skip to main content

Hera

Exceptional Beauty from Seoul, Hera

Hera ได้นำทางสู่อารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความงามของสตรีเกาหลีโดยการรวบรวมสิ่งใหม่ๆกับความงามของกาลเวลา

Hera ได้นำทางสู่อารมณ์ความงามของสตรีเกาหลีด้วยการนำความงามในสมัยปัจจุบันกับความงามแบบใหม่มาร่วมกัน เพื่อติดตามวิวัฒนาของความงามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Hera ได้จัดเตรียมบิวตี้แคร์โดยรวม รวมทั้งการแต่งหน้า บำรุงผิว และน้ำหอม เพื่อสไตล์ทันสมัยของสตรีเกาหลี

Hera ดึงดูดความสนใจของโลกด้วยความงามหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นตัวแทนความงามสตรีเกาหลี โดยประเด็นหลักที่ว่า ‘Exceptional Beauty from Seoul’

Hera ยึดมั่นในเสน่ห์สง่างามของการทำให้หลงรักเมือง Seoul ที่ยอดเยี่ยมและที่กระตุ้นความรู้สึกของความงาม และยังเป็น Icon ของสมัยใหม่

Hera ขนส่งความงามพิเศษและคุณค่าของสตรีเกาหลีให้กับทั่วโลก ในฐานะที่เป็นผู้ส่งข่าวความงามที่สร้างและแชร์เทรนด์ของเอเชีย

by Numbers

1995

ปีการก่อตั้งของแบรนด์

2 secs

เวลาที่ใช้ในการขาย UV Mist Cushion

20 million+

ยอดการขายสะสมของ Sun Mate

Instagram Timeline