Skip to main content

Aritaum

Aritaum, a Beautiful Space Created by Beautiful People

มาพบกับแบรนด์เอกลักษณ์ต่างๆของ Amorepacific in our one-stop, multi-brand beauty experience space

Aritaum หมายถึงพื้นที่สวยงามสร้างขึ้นโดยคนสวยงามและเป็นแบรนด์ความงามร้านค้าปลีกแบบพรีเมี่ยม นำเสนอการเลือกสรรแบรนด์ของ Amorepacific นำเสนอประสบการณ์การใช้จ่ายเช่นวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับความงามให้เหมาะสม นำหน้า Beauty Trend ในเกาหลี

Aritaum มุ่งที่จะมอบวิธีการแก้ปัญหาความงามที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแต่ละคนในฐานะที่เป็นร้านค้าหลายแบรนด์แบบพรีเมี่ยม โดยนำเสนอบริการต่างๆและผลประโยชน์สู่โปรแกรมสมาชิกภาพพิเศษและพัฒนาสินค้าแปลกใหม่เช่น MODI Nail และ MONO EYES ร้านเรือธงที่ใหญ่ที่สุดของ Aritaum ในเกาหลีอยู่แถวถนน Gangnam ซึ่งเป็นการก้าวหน้าไปสู่เส้นทางใหม่เป็นร้านค้าหลายแบรนด์แบบพรีเมี่ยมและเป็นที่การทดสอบและพยายามเกิดขึ้นใน

ในการพัฒนาสินค้าเฉพาะด้านที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า Aritaum ให้คำมั่นสัญญาในการมอบโปรแกรมต่างๆสำหรับประสบการณ์ของลูกค้าและบริการแบรนด์เฉพาะด้านโดยการทำการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของการจราจรและการเคลื่อนที่ของลูกค้าและพฤติกรรมการช๊อป

by Numbers

1600 +

สินค้า SKU
(มกราคม 2019)

60 +

จำนวนของแบรนด์นำเสนอ

1200 +

จำนวนของร้านค้าออฟไลน์
(มกราคม 2019)

Instagram Timeline