Skip to main content

Aestura

Aestura, ผลประโยชน์ทางแพทย์ มหัศจรรย์สู่ความงาม

ต่อต้านปัญหาเกี่ยวกับผิวทั้งหมดในทั่วโลก ไล่ตามความงามของแบบธรรมชาติ

Aestura เป็นบริษัทในเครือของ Amorepacific และเป็นแบรนด์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านความงามทางการแพทย์ ซึ่งได้เปิดเผยบิวตี้โซลูชั่นของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยผู้ชำนาญตามแชนแนลของโรงพยาบาลและคลินิก

ชื่อของแบรนด์ Aestura มาจากคำว่า Estuary(ชะวากทะเล) ที่หมายถึงดินดอนบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่อให้เห็นถึงความปรารถนาและภารกิจของ Aestura ที่ว่า ธุรกิจความงามทางการแพทย์ที่กำเนิดมาจากการบรรจบของเครื่องสำอางกับประสบการณ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมจะเจริญรุ่งเรืองโดย Aestura อย่างส่วนใหญ่ของอารยธรรมมนุษย์เริ่มต้นและเจริญเติบโตโดยรอบดินดอนบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้แบรนด์สามารถอุดหนุนความงามที่มีสุขภาพของโลกและเป็นผู้ริเริ่มของธุรกิจความงามทางการแพทย์

คุณค่าหลักของ ‘Aestura beauty’ คือการดำเนินตามความงามแบบธรรมชาติและที่มีสุขภาพของผิวหนัง เพื่อที่จะดำเนินตามคุณค่านี้ Aestura จึงศึกษาหน้าที่หลักและกลไกการทำงานของผิวหนัง รวมทั้งความสัมพันธ์กันของผิวและมรดกด้านวัตถุดิบ โดยทักษะความรู้ที่น่าเชื่อถือที่ได้มาจากประสบการณ์ทางการแพทย์ เภสัชกรรม และจากงานวิจัยที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับผิวหนังเป็นหลัก แบรนด์นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาต่างๆของผิวหนังที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย

Aestura จะพัฒนาไปเรื่อยๆและแก้ปัญหาต่างๆเพื่อตอบสนองต่อการระคายเคืองของผิวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม Aestura แบรนด์ความงามทางการแพทย์ จะไม่หยุดพยายามในการวิจัยจนทุกผิวหนังบนโลกนี้ค้นพบความงามแบบธรรมชาติของตน

by Numbers

2008

เริ่มดำเนินการ

10 billion+

รายได้ของแบรนด์ Aestura ในปี 2017
(โรงพยาบาลและคลินิก)

23

การตรวจสอบในร่างกาย

Instagram Timeline