Skip to main content

แบบอักษร Arita

Arita Typeface

Arita Typeface introduce

รูปแบบอักษร Arita เป็นรูปแบบลายมืออันงดงามที่แจกจ่ายให้ทุกๆคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมที่งดงาม

Amorepacific ปรารถนาที่จะบรรลุคุณค่าในการแบ่งปันผ่านวัฒนธรรมความงามร่วมกันกับสังคมทั้งตัวอักษรและธุรกิจ รูปแบบตัวอักษร Arita ได้รับรางวัลในสาขาคอมมิวนิเคชั่นจาก 'iF Design Award (International Forum Design Awards) 2016' ประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวบรวมการออกแบบของ 3 แบรนด์ทั่วโลกเมื่อเดือนมกราคม 2016 อีกทั้งยังได้รับรางวัลจาก Red dot design award เมื่อเดือนกรกฎาคม 2015

ARITA DOTUM (ตัวอักษรเกาหลี)

รูปแบบอักษรที่ทดลองใช้ครั้งแรกในปี 2005 มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันถ้อยคำที่มีความสง่างามให้กับสังคม อีกทั้งยังนำเสนอรูปแบบอักษรแบบใหม่ที่มีเส้นโค้งเด่นชัดดูนุ่มนวล แตกต่างจากรูปแบบอักษร Dotum เดิมที่จะให้ความรู้สึกแข็งและเป็นเส้นตรง

ARITA BURI (ตัวอักษรเกาหลี)

Arita Buri เสร็จสมบูรณ์ในปี 2014 เป็นรูปแบบอักษรที่บรรจุความทันสมัยที่เปรียบเสมือนความสง่างามและทันสมัยของผู้หญิงในยุคปัจจุบันอีกทั้งยังถือเป็นการพัฒนาแบบอักษรที่นำเสนอความพลิ้วไหวของตัวอักษรที่เปรียบเสมือนการพลิ้วไหวของเส้นผม

ARITA SANS (ตัวอักษรโรมัน)

เป็นรูปแบบตัวอักษรโรมันรูปแบบแรกของ Arita ที่ออกมาในปี 2012 Arita Sans จะมีความนุ่มนวลและงดงามแบบ humanist Sans-serif style

ARITA HEITI (ตัวอักษรจีน)

Arita Heiti เป็นแบบตัวอักษรล่าสุดสำหรับรูปแบบตัวอักษรภาษาจีนที่แสดงออกซึ่งความงดงามของผู้หญิงที่ทันสมัยและเข้มแข็งในยุคปัจจุบันที่ Amorepacific เฝ้าค้นหา โดยจะมีการพัฒนารูปแบบความหนาของตัวอักษรแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2017