Skip to main content

Careers

Siripatsorn Chanawistsopol

Assistant Shop Manager Etude House

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

  • สินค้าที่หลายหลายของแบรนด์ที่มีให้ลูกค้าเลือกมากมาย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

  • เพื่อนร่วมงานที่ดีและยอดขายที่กำหนดไว้

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

  • การมีส่วนร่วมในการเปิดร้านสาขาแรกในประเทศไทย

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

  • การได้รับการเอาใจใส่จากผู้บริหาร, การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งจากเพื่อนๆหน้าร้านและจากพนักงานในส่วนออฟฟิศ

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

  • การได้บริการและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

  • มีความมั่นคง
  • มีสวัสดิการดี
  • ทำงานแบบครอบครัว

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

  • ภูมิใจที่มากที่ได้ทำงานกับแบรนด์ที่ตัวเองรัก