Skip to main content

Careers

Lawan Saeheng

Marketing Manager Mamonde

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

  • การได้สร้างสรรค์และพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆในการทำงานเพื่อพัฒนาให้แรนด์เติบโตมากขึ้น

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

  • มีความท้าทายในทุกๆขั้นตอนในการทำงาน การเติบโตของแบรนด์และการขยายช่องการขายที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาทั้งแนวคิดและมุมมองในการทำงานในการวิธีการและกลยุทธ์ที่ทำให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและบริโภคให้ได้มากที่สุด

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

  • ภูมิใจทุกๆครั้งสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสำเร็จมากมาย แต่สามารถสร้างการรับรู้และจดจำ ส่งผลให้คนรู้จักแบรนด์มามอนด์มากขึ้น

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

  • บริษัทเปิดโอกาสให้ได้ลองทำงานใหม่ๆ ได้ลองผิดลองถูก เกิดความท้าทายในงานที่ทำ, ให้โอกาสในการส่งไปเทรนที่เกาหลี, การได้รับการสนันสนุนที่ดีจากทีมที่เกาหลี

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

  • บริษัทฯเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ได้ลองทำและเรียนรู้งาน อีกทั้งยังรับฟังและเคารพในการตัดสินใจของพนักงาน

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

  • ให้โอกาสพนักงาน
  • ให้ความมั่นคง
  • มีความสุข

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

  • ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมมามอนด์ ที่ได้ร่วมสร้างและพัฒนาแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน