Skip to main content

Careers

Khachina Homnan

Sales Manager Innisfree

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

 • เพื่อนร่วมงานที่ดี
 • การทำงานที่ไม่น่าเบื่อเพราะได้ทำสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่ในการทำงานในทุกๆวัน
 • การได้ร่วมรับมือกับน้องๆกรีนนัสกับสถานการณ์ที่แตกต่างไปในแต่ละวัน ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและท้าทายเป็นอย่างมาก

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

 • การขายให้ได้ตามยอดขายที่กำหนด, ทีมขายที่ขยายใหญ่มากขึ้นซึ่งทำให้ต้องพัฒนาศักยภาพให้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังรู้สึกตื่นเต้นและพร้อมเรียนรู้งานและประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนรว่มทีมใหม่ๆด้วย

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

 • สามารถสร้างและพัฒนาทีมขายให้แข็งแกร่งและพัฒนาให้เติบโตไปในแนวทางเดียวกัน, การขายที่เป็นไปตามยอดที่ตั้งไว้, การมีส่วนร่วมในการขยายสาขาที่เพิ่มมากขึ้น

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

 • การได้ไปร่วมทริป Jeju Heritage ที่เกาหลี ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี และการได้รับการอบรบต่างๆที่ทางบริษัทฯจัดขึ้น

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

 • บริษัทฯมีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่ดี สวัสดิการที่ชอบที่สุดคือกิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้จัดขึ้นเช่น แฮปปี้ฟรายเดย์ ซึ่งสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานได้เป็นอย่างดี

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

 • ความมั่นคง
 • การพัฒนาระบบต่างๆที่มีศักยภาพและมีมาตรฐาน
 • การเติบโตของบริษัทที่ต่อเนื่อง

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

 • ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมอินนิสฟรี เป็นคนแรกที่ได้ร่วมงานในทีมและถือเป็นรุ่นบุกเบิกที่ได้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกับแบรนด์