Skip to main content

Careers

Bhatharamai Kositwong

PR Manager Laneige

อะไรคือสิ่งที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นหรือทำให้อยากมาทำงาน?

  • เนื้อหางานต่างๆที่ทำให้สนุกในการทำงาน
  • วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ
  • เพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติที่ดีและทำงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดความกระตือรือล้นในงานที่ทำ?

  • โดยส่วนตัวเป็นคนชอบเกี่ยวกับเครื่องสำอางมาก การที่บริษัทได้มีคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์ที่สนุกสนานทำให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆได้มากมายและสนุกไปกับงานที่ทำ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าทำงานในตำแหน่ง PR แต่สิ่งที่ได้สื่อสารออกไปในแวดวง PR คือการสื่อสารถึงคุณภาพสินค้าด้วยความจริงใจ

รู้สึกภูมิใจในงานที่ทำสำเร็จไปแล้วที่งานส่วนใดบ้าง?

  • การมีส่วนร่วมแคมเปญ “Laneige-Refill me” โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในเดือนพฤษภาคม 2017 มอบให้ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งน้ำดื่มในถิ่นธุรกันดารในประเทศไทย

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำงานที่ AMOREPACIFIC?

  • มีโอกาสได้ไปเทรนที่เกาหลี และได้ไปที่ Story Garden โดยได้เรียนรู้และศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานขององค์กร

สิ่งที่ชอบที่สุดในการทำงานที่นี่?

  • การสื่อสารกับคนในองค์กร, การพบผู้คน, การจับต้องสินค้า และการได้นำทักษะต่างๆที่มีมาใช้ในการทำงานที่นี่ อีกทั้งบริษัทได้ให้โอกาสในการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ต่างๆ

3 คำที่อธิบายเกี่ยวกับองค์กรของเรา

  • ครอบครัว, ความท้าทาย และ การเปิดใจกับสิ่งต่างๆรอบตัว

คุณรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในทีมไหม?

  • ภูมิใจมาก ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากทีม อีกทั้งยังภูมิใจที่แบรนด์ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทำให้คนทั่วโลกหลงรักและได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ